МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ - ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

 

ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ЗА ИЗПИТИ

БЕЗ КОМПРОМИС С КАЧЕСТВОТО

 • МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ - КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИС

  Образователен център „Модерното училище“ организира и провежда индивидуални и групови занимания, консултации, обучителни семинари; пробни изпити и курсове по български език и литература, биология и английски език; клубове по интереси; ваканционни школи; летни лагери.

  Обучаваме ученици и възрастни.

  Работим целенасочено за академичното и личностното развитие на всеки курсист, прилагайки различни разновидности на интерактивните методи, като повишаваме непрекъснато ефективността на учебната дейност.

  Образователен център „Модерното училище“ е организационно звено от структурата на базираното в град Бургас дружество
  "КИН-НЕД" ЕООД.

 • ПРЕДИМСТВА 

  - ясни цели;
  - продуктивни учебни дейности;
  - устойчиво и качествено обучение;
  - оперативност;
  - интерактивни методи;
  - използване на ИКТ;
  - разнообразни организационни форми;
  - интерактивна образователна среда;
  - демократични принципи;
  - благоприятна работна атмосфера;
  - специално внимание и грижа за всеки курсист;
  - модерно оборудвано работно място.

 • ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  • Доказани и уважавани професионалисти:
  - най-висока квалификация,
  - солидна практика в бургаските училища,
  - компетентност в извънучилищната учебна дейност,
  - обучени съставители на тестови задачи,
  - опит на проверители във всички видове изпити;

  • Млади учители:
  - отлична подготовка,
  - всеотдайност,
  - амбиция за утвърждаване в практиката.

Sep. 17, 2016

МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ предлага:

- КУРСОВЕ за подготовка за НВО, ДЗИ и кандидатстудентски изпити;
- СЕМИНАРИ за НВО и ДЗИ;
- ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ за НВО, ДЗИ и кандидатстудентски изпити;
- ПРОБНИ ИЗПИТИ за НВО, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:
- български език и литература;
- биология;
- история;
- английски, руски, немски и френски език.

Sep. 23, 2016

Дружеството "КИН-НЕД" ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни. Информацията за курсистите (трите имена, клас - за учениците, телефон и имeйл) е предназначена за комуникация с тях и за записването им в организационните форми на Образователен център „Модерното училище“. Личните данни се събират, обработват и съхраняват според изискванията на Закона за защита на личните данни.

 • Актуалните проекти се представят в месечен график. Може да се информирате от сайта, от Facebook страницата МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ и от нашия блог: https://ms-bel.blogspot.com.

 • МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ продължава традицията и черпи от богатия опит на обучителната платформа „BELSchool - Първото отворено училище по български език и литература за ученици и учители“. • BELSchool възникна през 2003 година като частен проект за разработване и апробиране на образователен модел за интерактивно обучение по български език и литература със средствата на ИКТ. Със създаденото и разпространявано безплатно електронно учебно съдържание BELSchool 12 години подпомагаше учениците и учителите в страната.

Основател на ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“ е Костадинка Недялкова- учител по български език и литература с дългогодишна практика в училище и в индивидуалното и груповото обучение за подготовка на ученици за изпити. Първа професионално-квалификационна степен, богат опит на проверител в различни видове изпити, научно обоснована и защитена иновативна авторска методика за интерактивно обучение по български език и литература със средствата на ИКТ, публикации по професионално-педагогически проблеми с изследователски и иновационен характер, автор на учебно-изпитни материали и електронно учебно съдържание, участия с доклади и презентации в конференции и семинари, подготовка на ученици по реторика.