МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ - ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ЗА ИЗПИТИ

БЕЗ КОМПРОМИС С КАЧЕСТВОТО

 • ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ

  Еднодневни и двудневни тематични семинари по конкретни изпитни проблеми:

  - норми на книжовния език;
  - преразказът с дидактическа задача в 7-ми клас;
  - аргументативният текст в 12-ти клас;
  - изграждане на умения, знания и компетенции за явяване на изпит;
  - преглед на знанията и уменията на учениците;
  - обзор на съдържанието от учебно-изпитните програми.

 • ПРОБНИ ИЗПИТИ

  Пробни изпити за НВО в 7-ми клас:

  Продължителност: 2 часа и 30 минути
  - модул НВО - 60 минути
  - втори модул – 90 минути
  Цена: 25.00 лева

  Пробни изпити за ДЗИ в 12-ти клас:

  Продължителност: 4 часа
  Цена: 25.00 лева
 • КУРСОВЕ - подготовка за изпити по БЕЛ

  ДЪЛГОСРОЧНИ ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ (СЪБОТА и НЕДЕЛЯ)

  Български език и литература

  12.клас
  30 седмици
  60 учебни часа (едно занятие от 2 учебни часа седмично)

  35 седмици
  70 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

  ИНТЕНЗИВНИ ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ

  10 седмици
  40 учебни часа
  4 учебни часа (по 45 минути) на седмица

 • КУРС по английски език

  КУРС по английски език
  (подготовка в помощ на училищното обучение – VІІІ, IX, X, XI и XII клас)

  30 седмици
  60 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

  15 седмици
  30 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

 • КУРС по английски език (XII клас - ДЗИ)

  КУРС по английски език
  (XII клас - подготовка за ДЗИ)

  30 седмици
  60 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

  15 седмици
  30 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

 • КУРС по биология (XII клас - ДЗИ)

  КУРС по биология
  (XII клас - подготовка за ДЗИ)

  30 седмици
  60 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

  15 седмици
  30 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

Отстъпки от цената на курсовете

Отстъпки

Ползват се следните отстъпки:

2 % за заплатена такса в пълен размер до началото на курса.

3 % за лоялен ученик (който е ползвал други услуги);

3 % за втори член от семейството.

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ И КОНСУЛТАЦИИ

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ И КОНСУЛТАЦИИ

 • Български език и литература за ученици от 4-ти до 12-ти клас
 • Английски, немски, руски и френски език от 4-ти до 12-ти клас

Цена на едно занятие от 2 учебни часа: 40.00 лева

 

 

Програма „ЗАБАВНО УЧЕНЕ за деца“

ЗАБАВНО УЧЕНЕ

ПРОГРАМА за групово обучение на деца от 3 до 7 години

 

МУЗИКАЛНИ ЕЗИЦИ

 • музикален английски,
 • музикален немски,
 • музикален руски,
 • музикален френски.

 

 • 50 учебни часа
 • 2 пъти седмично по едно занятие от 45 минути (в работни дни от 10:00 до 10:45 часа или от 18:15 до 19:00 часа; събота/неделя от 10:00 до 10:45 часа)
 • групи според нивото: Ниво 1 (начално ниво), Ниво 2 (междинно ниво), Ниво 3 (поддържащо ниво)

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

-  правилата на езика,

-  слушане/четене с разбиране,

-  преразказване/писане на текстове.

 • 50 учебни часа
 • 2 пъти седмично по едно занятие от 45 минути (в работни дни от 10:00 до 10:45 часа или от 18:15 до 19:00 часа; събота/неделя от 10:00 до 10:45 часа)

 

НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

 • 50 учебни часа
 • 2 пъти седмично по едно занятие от 45 минути (в работни дни от 10:00 до 10:45 часа или от 18:15 до 19:00 часа; събота/неделя от 10:00 до 10:45 часа)
 • групи според нивото: Ниво 1 (начално ниво), Ниво 2 (междинно ниво), Ниво 3 (поддържащо ниво)

 

ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА БИЗНЕСА

1. Индивидуални уроци и консултации

Цена на едно индивидуално занятие от 2 учебни часа: 40.00 лева

Цена на едно индивидуално занятие от 1 астрономически час: 25.00 лева

2. Краткосрочни съботно-неделни курсове

20 учебни часа

4 учебни часа (по 45 минути) на ден

Цена: 200.00 лева 

3. Тематични семинари по конкретни езикови проблеми   

 • Еднодневни тематични семинари

Продължителност: 4 учебни часа

Цена: 40.00 лева

 •  Двудневни тематични семинари

Продължителност: 10 учебни часа

Цена: 80.00 лева

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

(за възрастни и деца)

Bulgarian language for foreigners

Болгарский язык для иностранцев

Langue Bulgare pour des etrangers

1. Индивидуални уроци и консултации

Цена на едно индивидуално занятие от 2 учебни часа: 40.00 лева

 

2. Краткосрочни съботно-неделни курсове

42 учебни часа

6 учебни часа (по 45 минути) на ден с едно междучасие от 20 минути след 3-тия час

Цена: 320.00 лева

 

 

 • НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

  КРАТКОСРОЧЕН КУРС по НЕМСКИ ЕЗИК за ВЪЗРАСТНИ

  - 14 седмици
  - 56 часа (по 45 минути)
  - 4 учебни часа на седмица
  - два пъти по 2 учебни часа от 19.30 до 21.00 часа
  - Цена: 520.00 лева

 • КРАТКОСРОЧЕН КУРС по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ВЪЗРАСТНИ

  КРАТКОСРОЧЕН КУРС по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ВЪЗРАСТНИ

  - 14 седмици
  - 56 часа (по 45 минути)
  - 4 учебни часа на седмица
  - два пъти по 2 учебни часа от 19.30 до 21.00 часа
  - Цена: 520.00 лева

 • КРАТКОСРОЧЕН КУРС по РУСКИ ЕЗИК за ВЪЗРАСТНИ

  КРАТКОСРОЧЕН КУРС по РУСКИ ЕЗИК за ВЪЗРАСТНИ

  - 14 седмици
  - 56 часа (по 45 минути)
  - 4 учебни часа на седмица
  - два пъти по 2 учебни часа от 19.30 до 21.00 часа
  - Цена: 520.00 лева

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ ЗА ВЪЗРАСТНИ

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ ЗА ВЪЗРАСТНИ

- 14 седмици

- 56 часа (по 45 минути)
- 4 учебни часа на седмица
- два пъти по 2 учебни часа от 19.30 до 21.00 часа 
- Цена: 520.00 лева