МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ - ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Apr. 7, 2018

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за месец АПРИЛ-2018

 

 

 

Дата

Дейност

Времетраене

Краен срок за записване

Такса

14.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №2)

9.00 - 11.30

12.04.2018

25.00

14.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

12.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

15.04.2018

СЕМИНАР „Преразказът с дидактическа задача за НВО след 7. клас“

10:00 - 13:00

13.04.2018

40.00

15.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

13.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

21.04.2018

СЕМИНАР „Битката за 30-те точки на 41.задача (Правила и техники за писане на аргументативен текст съчинение/есе за ДЗИ след 12. клас)“

09.00 - 12.00

19.04.2018

40.00

21.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №2)

14.00 - 16.30

19.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

22.04.2018

СЕМИНАР „Диагностичен тест (Вариант №1) и преглед на учебното съдържание по български език и литература за НВО след 7. клас“

10:00 - 13:00

19.04.2018

40.00

22.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

19.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

28.04.2018

СЕМИНАР „Диагностичен тест и преглед на учебното съдържание по български език и литература за ДЗИ след 12. клас“

10:00 - 13:00

26.04.2018

40.00

28.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №3)

14.00 - 16.30

26.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

29.04.2018

СЕМИНАР „Диагностичен тест (Вариант №1) и преглед на учебното съдържание по български език и литература за НВО след 7. клас“

10:00 - 13:00

26.04.2018

40.00

29.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №3)

14.00 - 18.00

26.04.2018

25.00

 

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

 

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ (съдържащо трите имена на ученика, клас, телефон за връзка, дата и дейност/услуга) на имейл: kinned@abv.bg

 

Занятията и пробните изпити се провеждат в учебната зала на Образователен център „Модерното училище“ в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 120

 

 

Mar. 4, 2018

Образователен център „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“ организира и провежда по месечен график пробни изпити по български език и литература с формата на НВО.

ПРЕДИМСТВА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ НАС ПРОБНИ ИЗПИТИ:

- безплатен семинар за анализ на допуснатите грешки;
- собствени ефективни материали, съобразени с учебно-изпитните програми;
- карта за оценка на резултатите от изпита;
- реална изпитна ситуация;
- проверители със солиден опит във всички видове изпити;
- отлична организация;
- възможност за участие в еднодневен или двудневен семинар за корекция и запълване на пропуските в знанията.

Mar. 4, 2018

ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ и СЕМИНАРИТЕ по български език и литература за НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ след VII клас се провеждат по график.

ГРАФИК за месец МАРТ 2018

Дата

7. клас

7. клас

Времетраене

Краен срок за записване

Такса

10.03.2018

Безплатен семинар за анализ на допуснатите грешки (за явилите се на ПРОБНИ ИЗПИТИ на 24.02.2018 и на 25.02.2018)

10:00 - 11.30

-

-

11.03.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №2)

9.00 - 11.30

09.03.2018

25.00

17.03.2018

СЕМИНАР „Преглед на учебното съдържание по български език и литература за НВО след 7. клас и диагностичен тест (Вариант №1)“

10:00 - 13:00

15.03.2018

40.00

18.03.2018

СЕМИНАР „Преразказът с дидактическа задача“

10:00 - 13:00

16.03.2018

40.00

24.03.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №2)

9.00 - 11.30

21.03.2018

25.00

25.03.2018

ИНТЕНЗИВЕН КУРС „Подготовка за НВО по български език и литература за ученици от 7. клас“

 

9.00 - 11.00

23.03.2018

 

 

ИНТЕНЗИВEН КУРС

Подготовка за НВО по български език и литература след 7. клас

 • Продължителност: 6 седмици (36 астрономически часа)
 • 6 астрономически часа седмично (три занятия по 2 астрономически часа)
 • Безплатен ПРОБЕН ИЗПИТ със СЕМИНАР за анализ на допуснатите грешки
 •  
 • Такса: 288.00 лв.

Начало: 25.03.2018 г.

Краен срок за записване: 23.03.2018

Групи от 5 до 12 ученици

 

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ (съдържащо трите имена на ученика, клас, телефон за връзка, дата и услуга) на имейл: kinned@abv.bg

Занятията и пробните изпити се провеждат в учебната зала на Образователен център „Модерното училище“ в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 120

 

 

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

за учениците от 7. клас

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“ ОРГАНИЗИРА

 ПРОБНИ ИЗПИТИ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ по български език и литература за НВО в 7. клас с безплатен семинар за анализ на допуснатите грешки

 • Продължителност: 2 часа и 30 минути

- модул НВО - 60 минути

- втори модул – 90 минути

 • Провеждат се по месечен график от 9.00 до 11.30 часа.
 • Такса за явяване: 25.00 лева

 

 ДАТИ

НАЧАЛО - КРАЙ

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

7. клас

 

24.02.2018

9.00 - 11.30

 

20.02.2018

25.02.2018

9.00 - 11.30

 

20.02.2018

 

 

 

 

 Таксата

за явяване е

25.00 лева

и се заплаща

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА. 

Пробните изпити се провеждат

в учебната зала

на Образователен център

„Модерното училище“

Адрес:

гр. Бургас,

ул. „Шейново“ № 120

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ, съдържащо трите имена на ученика, класа, телефон за връзка и избраната дата, на нашия имейл: 

kinned@abv.bg

ЯВЯВАНЕ В ЗАЛАТА И  ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА:

20 минути преди началото на изпита

ИНСТРУКТАЖ:

10 минути преди началото на изпита

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

Телефони: 0889397901, 0889397911

Имейл: kinned@abv.bg

Уебсайт:  www.kin-ned.simplesite.com

Блог: https://ms-bel.blogspot.com

Facebook: Модерното училище

 

 

Feb. 25, 2018

Учениците от 7. клас, които се явиха на ПРОБЕН ИЗПИТ (Вариант №2) по български език и литература на 24.02.2018 и 25.02.2018, могат да се възползват от БЕЗПЛАТНИЯ СЕМИНАР ЗА АНАЛИЗ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ на  10.03.2018 от 10:00 до 12.00 часа.  

На същите препоръчваме още:

 • на 17.03.2018 от 10:00 до 13:00 часа - Тематичен семинар „Преглед на учебното съдържание по български език и литература и диагностичен тест (Вариант №1)“;
 • на 18.03.2018 от 10:00 до 13:00 часа - Тематичен семинар „Преразказът с дидактическа задача“;
 • на 14.04.2018 от 10:00 до 12:30 часа ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №3);
 • на 28.04.2018 от 10:00 часа (или на 12.05.2018) от 10:00 до 12:30 часа ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №4).

ИНФОРМАЦИЯ за предстоящите дейности на МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ (пробни изпити, тренинги и семинари по български език и литература за НВО след 7. клас и за ДЗИ след 12. клас) през март, април и май ще бъде публикувана до 02.03.2018 г.

Dec. 29, 2017

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС


І. Вид и времетраене на изпита
Изпитът от националното външно оценяване е писмен.
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:
 по първия модул – 60 минути;
 по втория модул – 90 минути.


ІІ. Формат на теста
Първият модул съдържа 25 задачи по български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор.
Максимален брой точки – 65.
Оценката за първия модул се изразява с качествен и с количествен показател и с брой точки.
Вторият модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.
Максимален брой точки – 35.
Оценката за втория модул се изразява само с брой точки.
Оценката на изпита от националното външно оценяване се формира в точки като сбор от резултатите от двата модула.
Общ максимален брой точки от двата модула – 100.

ІІІ. Учебно съдържание
Задачите по български език и по литература в първия модул се определят от учебното съдържание, включено в учебните програми за задължителна подготовка в VII клас.

Български език
 Текст и признаци на текста;
 Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични);
 Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
 Думата като лексикално средство в текста;
 Дума и контекст (подтекст);
 Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
 Неметафорична и метафорична употреба на думите;
 Неутрална и експресивна лексика;
 Употреба на фразеологични словосъчетания;
 Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложни те
изречения;
 Сложно съставно изречение. Пунктуация;
 Сложно смесено изречение. Пунктуация;
 Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;
 Части на речта. Глагол;
 Вид на глагола;
 Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост
от речевата ситуация;
 Съвместна употреба на глаголните времена;
 Езикова система. Езикови средства.

Литература
 Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“;
 Иван Вазов – „Немили-недраги“,
„Една българка“,
„Опълченците на Шипка“,
„Българският език“;
 Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!...”),
Из „Бай Ганьо” („Бай Ганьо у Иречека”);
 Пенчо Славейков – „Неразделни”;
 Пейо Яворов – „Заточеници”;
 Елин Пелин – „По жътва“;
 Йордан Йовков – „По жицата“.

ІV. Оценявани компетентности
Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език.
 Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език.
 Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български книжовен език.
 Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език.
 Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст.
 Познава литературните творби от учебната програма за задължителна подготовка в VII клас включително съдържанието, историческия контекст на
създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 Разбира и тълкува конкретна литературна творба от учебната програма за задължителна подготовка в VII клас.
 Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература за задължителна подготовка в VІІ клас.
 Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 Оформя графично текст.