May. 16, 2016

Помощни материали за НВО и кандидатстване след 7. клас

1. Нормативна уредба и изпитни материали за НВО и кандидатстване след 7. клас в САЙТА НА МОН (http://www.mon.bg) - Начало> Общо образование> Кандидатстване след 7. клас http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=29