Jun. 23, 2016

7-ми клас

  • Еднодневни и двудневни тематични семинари по конкретни изпитни проблеми:

- норми на книжовния език;

- преразказът с дидактическа задача в 7-ми клас;

- изграждане на умения, знания и компетенции за явяване на изпит;

- преглед на знанията и уменията на учениците;

- обзор на съдържанието от учебно-изпитните програми.

  • Пробни изпити за НВО в 7-ми клас
  • Интензивни краткосрочни групови обучения в рамките на една седмица (подготовка по съдържанието от учебно-изпитните програми за НВО в 7-ми клас)
  • Дългосрочни групови обучения в рамките на 30 седмици
  • Индивидуални уроци и консултации