Sep. 17, 2016

Актуални пакети образователни услуги на МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ за учениците от 7. клас

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“

предлага от 13.11.2016 г. 

 

КУРС за подготовка за НВО по български език и литература

 Лектор: Костадинка Недялкова

  • 75 учебни часа (25 седмици по едно занятие от 3 учебни часа)
  • 3 групови консултации (по 1 учебен час)
  • пробен изпит
  • семинар за анализ на допуснатите грешки на пробния изпит (1 учебен час)
  • Начало: 13.11.2016 г. 
  • Ден: НЕДЕЛЯ
  • Време: от 9.00 до 11.30 часа

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 10.11.2016 Г.

 

Начин на плащане

Таксата може да бъде заплатена наведнъж или на две вноски:

  • Плащане на таксата в пълен размер до 10.11.2016 г.;
  • Плащане на две вноски в следните срокове:

- Първа вноска: до 10.11.2016 г.

- Втора вноска: до 31.01.2017 г.

За записване и информация: 

Имейл: kinned@abv.bg
Телефон: 0889397911 
Уебсайт: www.kin-ned.simplesite.com 
Facebook: Модерното училище