Feb. 17, 2019

ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ 

на ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“?

 ЗАЩОТО НЕ ПОЛУЧАВАТЕ САМО ОЦЕНКА СРЕЩУ ИМЕТО СИ В СПИСЪК.

 

ТРИ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,

ОРГАНИЗИРАНИ от ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“

1. КАЧЕСТВЕНО ПРОВЕДЕН ИЗПИТ:

- оригинални изпитни материали по утвърдените от МОН модели;

- сертифициран от МОН (Център за контрол и оценка на качеството на образованието) съставител на тестови задачи;

- опитни проверители.

2. БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА АНАЛИЗ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ:

- два учебни часа работа върху типичните и персоналните грешки;

- инструкции за коригиране на пропуските и грешките.

3. СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ И ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК:

- индивидуални насоки за по-нататъшната подготовка за изпита;

-  конкретни инструкции за работа.

ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА АНАЛИЗ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ

 ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“

ОРГАНИЗИРА

за учениците от 7. клас

  ПРОБНИ ИЗПИТИ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА АНАЛИЗ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ за НВО в 7. клас

Продължителност: 2 часа и 30 минути

- модул НВО - 60 минути

- втори модул – 90 минути

Такса за явяване: 25.00 лева

Провеждат се по график. На всяка от посочените дати се дава различен изпитен вариант.

Безплатен семинар за анализ на допуснатите грешки– 90 минути

ПРОБЕН ИЗПИТ за НВО

БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР

Дата

Начало

Краен срок за записване

Изпитен вариант

Дата

Начало

24.03.2019

14.00 часа

19.03.2019

Вариант №2

31.03.2019

14.00 часа

20.04.2019

14.00 часа

16.04.2019

Вариант №3

05.05.2019

14.00 часа

19.05.2019

14.00 часа

14.05.2019

Вариант №4

02.06.2019

14.00 часа

09.06.2019

14.00 часа

04.06.2019

Вариант №5

16.06.2019

14.00 часа

 

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ, съдържащо трите имена на ученика, училището,  телефон за връзка, вида на изпита и избраната дата, на нашия имейл: kinned@abv.bg

ЯВЯВАНЕ В ЗАЛАТА И  ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА:30 минути преди началото на изпита

ИНСТРУКТАЖ:10 минути преди началото на изпита

Таксатасе заплаща в брой В ДЕНЯ НА ИЗПИТА. Издава се касов бон.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон: 0889397911

Имейл: kinned@abv.bg

https://ms-bel.blogspot.com/