МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ - ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Sep. 22, 2019

ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ЗА ИЗПИТИ

БЕЗ КОМПРОМИС С КАЧЕСТВОТО

 

ДЕЙНОСТИ на ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ”МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ”

за УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ИЗПРАТЕТЕ на нашия на имейл (kinned@abv.bg) СЪОБЩЕНИЕ, съдържащо трите имена на ученика, класа, телефон за връзка, обучителната форма.

 

 

Sep. 22, 2019

 

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ГРУПА ОТ ДВАМА УЧЕНИЦИ)

ПОДГОТОВКА ЗА НВО - VII КЛАС

 •  70 учебни часа (35 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие на 2-ма ученици: 60.00 лева (за всеки по 30.00 лева). Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 05.10.2019 г. (събота)
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ЗА НВО - Х КЛАС

 •  70 учебни часа (35 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие на 2-ма ученици: 60.00 лева (за всеки по 30.00 лева). Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 05.10.2019 г. (събота)
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ - ХII КЛАС

 •  60 учебни часа (30 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие на 2-ма ученици  - 60.00 лева (за всеки по 30.00 лева). Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 06.10.2019 г. (неделя)
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧВАТ:

 • групово/индивидуално обучение;
 • 1 БЕЗПЛАТЕН пробен изпит;
 • 1  БЕЗПЛАТЕН семинар за анализ на допуснатите грешки на пробния изпит (1 учебен час).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep. 22, 2019

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ЗА НВО - VII КЛАС

 •  1 ученик
 • 70 учебни часа
 • 35 седмици (2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие: 40.00 лева. Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 05.10.2019 г. (събота)
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ЗА НВО - Х КЛАС

 

 • 1 ученик
 • 70 учебни часа
 • 35 седмици (2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие: 40.00 лева. Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 05.10.2019 г. (събота)
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

 

ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ - ХII КЛАС

 

 • 1 ученик
 • 60 учебни часа
 • 30 седмици (2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие: 40.00 лева. Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 06.10.2019 г. (неделя)
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

 

Sep. 22, 2019

КУРСОВЕ

1. ЦЕЛОГОДИШЕН КУРС

ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - VII КЛАС 

 •  Група от четирима до шестима ученици
 • Продължителност: 70 учебни часа (35 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса: 665.00 лв. Заплаща се на две вноски по график.
 • Начало: 05.10.2019 г. (събота), 16:00 - 17:30 часа
 • Лектор: Костадинка Недялкова
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - Х КЛАС

 

 • Група от четирима до шестима ученици
 • Продължителност: 70 учебни часа (35 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса: 665.00 лв. Заплаща се на две вноски по график.
 • Начало: 05.10.2019 г. (събота), 17:30- 19:00 часа
 • Лектор: Костадинка Недялкова
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ - ХII КЛАС

 •  Група от четирима до шестима ученици
 • Продължителност: 60 учебни часа (30 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса: 570.00 лв. Заплаща се на две вноски по график.
 • Начало: 06.10.2019 г. (неделя) от 16:00 - 17:30 часа
 • Лектор: Костадинка Недялкова
 • Краен срок за записване: 03.10.2019

 

2. ИНТЕНЗИВЕН КУРС

 Подготовка за НВО по български език и литература в 7. клас

Подготовка за НВО по български език и литература в 10. клас

Подготовка за ДЗИ по български език и литература в 12. клас

 

 • Група от четирима до шестима ученици
 • Продължителност: 10 седмици (40 учебни часа) – от март до май 2020 година;
 • 4 учебни часа седмично (две занятия по 2 учебни часа)
 • Такса: 400.00 лв. Заплаща се на една вноска.
 • Начало: 10.03.2020 г.
 • Лектор: Костадинка Недялкова
 • Краен срок за записване: 01.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА АНАЛИЗ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ

ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ

по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за НВО в 7. и 10.клас и за ДЗИ в 12. клас

СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО МЕСЕЧЕН ГРАФИК ОТ ЯНУАРИ ДО ЮНИ 2020.

 

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ по български език и литература за НВО в 7. клас

 • Продължителност: 2 часа и 30 минути

• Провеждат се от 8.00 до 10.30 часа.

• Такса за явяване: 25.00 лева

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ по български език и литература за НВО в10. клас

 •  Продължителност: 1 час и 30 минути
 • Провеждат се от 11.00 до 12.30 часа.
 • Такса за явяване: 25.00 лева

 

ПРОБНИ МАТУРИ по български език и литература за ДЗИ в 12. клас

 • Продължителност: 4 часа

• Провеждат се от 13.00 до 17.00 часа.

• Такса за явяване: 25.00 лева

 

ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ

ТЕМАТИЧНИТЕ СЕМИНАРИ по български език и литература за НВО в 7. И 10. клас и за ДЗИ в 12. клас се провеждат по месечен график от декември до юни.