МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ - ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Apr. 7, 2018

Дата

Дейност

Времетраене

Краен срок за записване

Такса

14.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №2)

9.00 - 11.30

12.04.2018

25.00

14.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

12.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

15.04.2018

СЕМИНАР „Преразказът с дидактическа задача за НВО след 7. клас“

10:00 - 13:00

13.04.2018

40.00

15.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

13.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

21.04.2018

СЕМИНАР „Битката за 30-те точки на 41.задача (Правила и техники за писане на аргументативен текст съчинение/есе за ДЗИ след 12. клас)“

09.00 - 12.00

19.04.2018

40.00

21.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №2)

14.00 - 16.30

19.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

22.04.2018

СЕМИНАР „Диагностичен тест (Вариант №1) и преглед на учебното съдържание по български език и литература за НВО след 7. клас“

10:00 - 13:00

19.04.2018

40.00

22.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

19.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

28.04.2018

СЕМИНАР „Диагностичен тест и преглед на учебното съдържание по български език и литература за ДЗИ след 12. клас“

10:00 - 13:00

26.04.2018

40.00

28.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за НВО след 7. клас (Вариант №3)

14.00 - 16.30

26.04.2018

25.00

 

 

 

 

 

29.04.2018

СЕМИНАР „Диагностичен тест (Вариант №1) и преглед на учебното съдържание по български език и литература за НВО след 7. клас“

10:00 - 13:00

26.04.2018

40.00

29.04.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №3)

14.00 - 18.00

26.04.2018

25.00

 

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

 

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ (съдържащо трите имена на ученика, клас, телефон за връзка, дата и дейност/услуга) на имейл: kinned@abv.bg

 

Занятията и пробните изпити се провеждат в учебната зала на Образователен център „Модерното училище“ в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 120

 

Mar. 4, 2018

Образователен център „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“ организира и провежда по месечен график пробни изпити по български език и литература с формата на ДЗИ.

ПРЕДИМСТВА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ НАС ПРОБНИ ИЗПИТИ:

- безплатен семинар за анализ на допуснатите грешки;
- собствени ефективни материали, съобразени с учебно-изпитните програми;
- карта за оценка на резултатите от изпита;
- реална изпитна ситуация;
- проверители със солиден опит във всички видове изпити;
- отлична организация;
- възможност за участие в еднодневен или двудневен семинар за корекция и запълване на пропуските в знанията.

Mar. 4, 2018

ГРАФИК за месец МАРТ 2018 

Дата

12. клас

12. клас

Времетраене

Краен срок за записване

Такса

10.03.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ - 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

08.03.2018

25.00

11.03.2018

СЕМИНАР „Битката за 30-те точки на 41.задача (Правила и техники за писане на аргументативен текст съчинение/есе на ДЗИ)“

15.00 - 18.00

09.03.2018

40.00

17.03.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

 

 

15.03.2018

25.00

18.03.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

16.03.2018

25.00

24.03.2018

СЕМИНАР „Преглед на учебното съдържание по български език и литература за ДЗИ след 12. клас и диагностичен тест (Вариант №1)“

14.00 - 18.00

21.03.2018

40.00

25.03.2018

ИНТЕНЗИВЕН КУРС „Подготовка за ДЗИ по български език и литература за ученици от 12. клас“

16.00 - 18.00

23.03.2018

 

 

ИНТЕНЗИВEН КУРС

Подготовка за ДЗИ по български език и литература след 12. Клас

  • Продължителност: 6 седмици (36 астрономически часа)
  • 6 астрономически часа седмично (три занятия по 2 астрономически часа)
  • Безплатен ПРОБЕН ИЗПИТ със СЕМИНАР за анализ на допуснатите грешки 
  • Такса: 288.00 лв.

Начало: 25.03.2018 г.

Краен срок за записване: 23.03.2018

Групи от 5 до 12 ученици

 

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ (съдържащо трите имена на ученика, клас, телефон за връзка, дата и услуга) на имейл: kinned@abv.bg

Занятията и пробните изпити се провеждат в учебната зала на Образователен център „Модерното училище“ в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 120

 

 

Mar. 4, 2018

ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

за учениците от 12. клас

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“ ОРГАНИЗИРА

 ПРОБНИ ИЗПИТИ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

ПРОБНИ МАТУРИ по български език и литература за 12. клас с безплатен семинар за анализ на допуснатите грешки

  • Продължителност: 4 часа
  • Провеждат се по месечен график от 13.00 до 17.00 часа.
  • Такса за явяване: 25.00 лева

 ДАТИ

НАЧАЛО - КРАЙ

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

12. клас

24.02.2018

 

13.00 - 17.00

20.02.2018

25.02.2018

 

13.00 - 17.00

20.02.2018

 

 

 

 

 Таксата

за явяване е

25.00 лева

и се заплаща

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА. 

Пробните изпити се провеждат

в учебната зала

на Образователен център

„Модерното училище“

Адрес:

гр. Бургас,

ул. „Шейново“ № 120

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ, съдържащо трите имена на ученика, класа, телефон за връзка и избраната дата, на нашия имейл: 

kinned@abv.bg

ЯВЯВАНЕ В ЗАЛАТА И  ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА:

20 минути преди началото на изпита

ИНСТРУКТАЖ:

10 минути преди началото на изпита

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

Телефони: 0889397901, 0889397911

Имейл: kinned@abv.bg

Уебсайт:  www.kin-ned.simplesite.com

Блог: https://ms-bel.blogspot.com

Facebook: Модерното училище

Jan. 9, 2018

Двудневният СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в помощ на подготовката за кандидатстудентски изпити ще се проведе на 27-ми и 28-ми януари.

ЦЕЛ на семинара:

Диагностициране, обобщаване и систематизиране на знанията в помощ на подготовката за КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ за прием в бакалавърски програми: 
• Единен приемен изпит (ЕПИ и/или ЕлЕПИ) в УНСС;
• Тест по общообразователна подготовка (ТОП) в НБУ; 
• Студентски тест за обща подготовка (СТОП) в БСУ;
• Общообразователен тест във ВСУ и др.

СЪДЪРЖАНИЕ на семинара:

• Диагностичен модул (Специализиран тест по български език и литература за откриване на пропуските в знанията; анализ на допуснатите грешки)
• Обучителен модул за обобщаване и систематизиране на знанията (раздел БЪЛГАРСКИ ЕЗИК; раздел ЛИТЕРАТУРА; създаване на аргументативен текст)

Продължителност: 12 учебни часа (два дни по 6 часа)
Начало: 10:00 часа
Край: 14:30 часа
Място: Учебна стая на ул. „Шейново“ №120, град Бургас
Цена: 80.00 лева
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 24.01.2018

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
Телефони: 0889397901, 0889397911
Имейл: kinned@abv.bg

ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ и СЕМИНАРИТЕ по български език и литература за ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ след ХII клас и за НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ след VII клас ще се провеждат от месец февруари по график.