Jun. 23, 2016

12-ти клас

  • Еднодневни и двудневни тематични семинари по конкретни изпитни проблеми:

- норми на книжовния език;

- аргументативният текст в 12-ти клас;

- изграждане на умения, знания и компетенции за явяване на изпит;

- преглед на знанията и уменията на учениците;

- обзор на съдържанието от учебно-изпитните програми.

  • Пробни изпити за ДЗИ в 12-ти клас
  • Интензивни краткосрочни групови обучения в рамките на една седмица (подготовка по съдържанието от учебно-изпитните програми за ДЗИ в 12-ти клас)
  • Дългосрочни групови обучения в рамките на 30 седмици
  • Индивидуални уроци и консултации