Sep. 17, 2016

12-ти клас

За учениците от 12. клас – подготовка за ДЗИ и кандидатстудентски изпити:

 • български език и литература (лектор: Костадинка Недялкова);
 • биология (лектор: Златка Данданова);
 • английски език (лектор: Дарина Пехливанова).

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“

предлага от 12.11.2016 г. 

 

КУРС за подготовка за ДЗИ по български език и литература

Лектор: Костадинка Недялкова

 • 75 учебни часа (25 седмици по едно занятие от 3 учебни часа)
 • 3 групови консултации (по 1 учебен час)
 • пробен изпит
 • семинар за анализ на допуснатите грешки на пробния изпит (1 учебен час)
 • Начало: 12.11.2016 г. 
 • Ден: СЪБОТА          
 • Време: от 16.00 до 18.15

 

КУРС за подготовка за ДЗИ по биология

Лектор: Златка Данданова

 • 75 учебни часа (25 седмици по едно занятие от 3 учебни часа)
 • 3 групови консултации (по 1 учебен час)
 • пробен изпит
 • семинар за анализ на допуснатите грешки на пробния изпит (1 учебен час)
 • Начало: 12.11.2016 г. 
 • Ден: СЪБОТА      
 • Време: от 9.00 до 11.15

 

КУРС за подготовка за ДЗИ по английски език 

Лектор: Дарина Пехливанова

 • 75 учебни часа (25 седмици по едно занятие от 3 учебни часа)
 • 3 групови консултации (по 1 учебен час)
 • пробен изпит
 • семинар за анализ на допуснатите грешки на пробния изпит (1 учебен час)
 • Начало: 12.11.2016 г. 
 • Ден: СЪБОТА         
 • Време: от 13.00 до 15.15

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 10.11.2016 Г.

Начин на плащане

Таксата може да бъде заплатена наведнъж или на две вноски:

 • Плащане на таксата в пълен размер до 10.11.2016 г.;
 • Плащане на две вноски в следните срокове:

- Първа вноска: до 10.11.2016 г.

- Втора вноска: до 31.01.2017 г.

 

За записване и информация: 

Имейл: kinned@abv.bg
Телефон: 0889397911 
Уебсайт: www.kin-ned.simplesite.com 
Facebook: Модерното училище