Sep. 12, 2017

ДЗИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 12-ти клас

КУРС по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ДЗИ в 12-ти клас

  • 30 седмици 90 учебни часа (едно занятие от 3 учебни часа седмично)
  • Начало: .....................
  • Краен срок за записване: .........................

КУРСЪТ ВКЛЮЧВА:

  • обучение
  • 2 групови консултации (по 1 учебен час)
  • 1 индивидуална консултация (1 учебен час)
  • пробен изпит
  • семинар за анализ на допуснатите грешки на пробния изпит (1 учебен час)

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Таксата може да бъде заплатена наведнъж (в пълен размер) до ............... или на две вноски в следните срокове: първа до ......................, втора до ........................

ОТСТЪПКИ

Ползват се следните отстъпки:

2 % за заплатена такса в пълен размер до ....................

3 % за лоялен ученик (който е ползвал други услуги);

3 % за втори член от семейството.

 

ЗА КОНТАКТИ

0889397911, 0889397901

ЗА ЗАПИСВАНЕ 

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ, съдържащо трите имена на ученика, класа, телефон за връзка и избраното обучение, на нашия имейл: kinned@abv.bg