Sep. 12, 2017

Text

КУРС по английски език (подготовка в помощ на училищното обучение в XII клас)
 • Начало: ...............
 • Краен срок за записване: ................

30 седмици
60 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

КУРС по английски език (XII клас - подготовка за ДЗИ)

30 седмици
60 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

Начало: .............

Краен срок за записване: ...............

 

 • КУРС по биология (XII клас - подготовка за ДЗИ)

  30 седмици
  60 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично)

 • Начало: ..............
 • Краен срок за записване: ...................................

КУРС по история (подготовка за ДЗИ в XII клас)

30 седмици

60 учебни часа (по едно занятие от 2 учебни часа седмично) 

 • Начало: ...............
 • Краен срок за записване: ................