Jan. 9, 2018

ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Двудневният СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в помощ на подготовката за кандидатстудентски изпити ще се проведе на 27-ми и 28-ми януари.

ЦЕЛ на семинара:

Диагностициране, обобщаване и систематизиране на знанията в помощ на подготовката за КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ за прием в бакалавърски програми: 
• Единен приемен изпит (ЕПИ и/или ЕлЕПИ) в УНСС;
• Тест по общообразователна подготовка (ТОП) в НБУ; 
• Студентски тест за обща подготовка (СТОП) в БСУ;
• Общообразователен тест във ВСУ и др.

СЪДЪРЖАНИЕ на семинара:

• Диагностичен модул (Специализиран тест по български език и литература за откриване на пропуските в знанията; анализ на допуснатите грешки)
• Обучителен модул за обобщаване и систематизиране на знанията (раздел БЪЛГАРСКИ ЕЗИК; раздел ЛИТЕРАТУРА; създаване на аргументативен текст)

Продължителност: 12 учебни часа (два дни по 6 часа)
Начало: 10:00 часа
Край: 14:30 часа
Място: Учебна стая на ул. „Шейново“ №120, град Бургас
Цена: 80.00 лева
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 24.01.2018

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
Телефони: 0889397901, 0889397911
Имейл: kinned@abv.bg

ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ и СЕМИНАРИТЕ по български език и литература за ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ след ХII клас и за НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ след VII клас ще се провеждат от месец февруари по график.