Mar. 4, 2018

ПРОБНИ ИЗПИТИ и СЕМИНАРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ДЗИ след ХII клас

ГРАФИК за месец МАРТ 2018 

Дата

12. клас

12. клас

Времетраене

Краен срок за записване

Такса

10.03.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ - 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

08.03.2018

25.00

11.03.2018

СЕМИНАР „Битката за 30-те точки на 41.задача (Правила и техники за писане на аргументативен текст съчинение/есе на ДЗИ)“

15.00 - 18.00

09.03.2018

40.00

17.03.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

 

 

15.03.2018

25.00

18.03.2018

ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас (Вариант №2)

14.00 - 18.00

16.03.2018

25.00

24.03.2018

СЕМИНАР „Преглед на учебното съдържание по български език и литература за ДЗИ след 12. клас и диагностичен тест (Вариант №1)“

14.00 - 18.00

21.03.2018

40.00

25.03.2018

ИНТЕНЗИВЕН КУРС „Подготовка за ДЗИ по български език и литература за ученици от 12. клас“

16.00 - 18.00

23.03.2018

 

 

ИНТЕНЗИВEН КУРС

Подготовка за ДЗИ по български език и литература след 12. Клас

  • Продължителност: 6 седмици (36 астрономически часа)
  • 6 астрономически часа седмично (три занятия по 2 астрономически часа)
  • Безплатен ПРОБЕН ИЗПИТ със СЕМИНАР за анализ на допуснатите грешки 
  • Такса: 288.00 лв.

Начало: 25.03.2018 г.

Краен срок за записване: 23.03.2018

Групи от 5 до 12 ученици

 

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ (съдържащо трите имена на ученика, клас, телефон за връзка, дата и услуга) на имейл: kinned@abv.bg

Занятията и пробните изпити се провеждат в учебната зала на Образователен център „Модерното училище“ в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 120