МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ - ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ЗА ИЗПИТИ

БЕЗ КОМПРОМИС С КАЧЕСТВОТО

За учениците от 11. клас 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪРМОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“ предлага

  

КУРС по английски език 

(подготовка в помощ на училищното обучение)

  • 75 учебни часа - 25 седмици по едно занимание с продължителност 135 минути (3 учебни часа по 45 минути)
  • Начало: ..............
  • Ден: НЕДЕЛЯ  
  • Време: от 13.00 до 15.15             

  КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - .....................

  

КУРС по български език и литература (подготовка в помощ на училищното обучение

  •  75 учебни часа - 25 седмици по едно занимание с продължителност 135 минути (3 учебни часа по 45 минути)
  • Начало: ....................
  • Ден: НЕДЕЛЯ       
  • Време: от 16.00 до 18.15             

 КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - ........................

За записване и информация:

Имейл: kinned@abv.bg

Телефон: 0889397911 

Уебсайт: www.kin-ned.simplesite.com 

Facebook: Модерното училище